Recommended Links.

www.internationalhumanity.cz

INTERNATIONAL HUMANITY je nevládní neziskové občanské sdružení se sídlem v České republice, které pomáhá nejchudším obyvatelům naší planety na Srí Lance, v Nepálu, Zambii, Ugandě, na Haiti a v dalších rozvojových zemích třetího světa.

www.facebook.com/inthumanity

Podpořte INTERNATIONAL HUMANITY na Facebooku. Snažíme se dokázat, že i nevelká Česká republika má potenciál a dobrou vůli pomáhat nemocným, chudým a lidem v nouzi. Nemáme pochybnosti, že oni by to na našem místě pro nás udělali.

www.ockovacicentrum.cz

Centra očkování a cestovní medicíny Avenier - Objednejte se online na očkování v 19 očkovacích centrech v ČR, na konkrétní hodinu bez čekání. Očkování, předcestovní konzultace i doplňkový sortiment.

www.podporaockovani.cz

Koalice pro podporu očkování je nezisková nekomerčně orientovaná organizace, jejímž cílem je přinášet pravdivé a neskreslené informace o vakcínách a očkování. Koalice je nezávislá od farmaceutických firem, producentů nebo prodejců vakcín i od jakýchkoli jiných komerčních subjektů.

www.tr-medicine.org

FÓRUM INFEKČNÍ, TROPICKÉ A CESTOVNÍ MEDICÍNY je nezisková odborná společnost jejíž cílem je přinášet odborné i laické veřejnosti aktuální a užitečné informace. Využívá k tomu mj. platformu vzdělávacích akcí organizovaných pro lékaře a další zdravotníky u nás i ve světě.